Agencija Karavan

KARAVAN INTERNATIONAL DOO NOVI PAZAR

Jedna karta za ceo svet !

Avio karte 020 331 991

Poslovnica Centar (kod hotela Vrbak)

Telefon: 00381 20 331 991:

faks 00381 20 33 1999

Uprava: Stara lučna/Korzo II sprat)

Sektor za Omladinski i grupni turizam

Telefon 00381 20 314 513

Web: www.karavan.rs

E-mail: karavaninternational@gmail.com

E-mail: kamila1@open.telekom.rs

http://www.facebook.com/karavan.novipazar

https://twitter.com/karavaninter

Karavan na točkovima – putovanje je cilj!

Postavio karavaninternational-comp-rs u Izdvajamo. Komentari su isključeni

Istanbul Prvi Maj Promo

Istanbul

6 dana autobusom

Grad koji se iznova posećuje  sa mnogo želja i puno snova. Grad koji je nemoguce upoznati ali mu se lako diviti.
Grad koji osvaja i one koji su ga osvojili.
Istanbul; grad civilizacija. Otvorite kapije Istanbula iznova i iznova.
Podjite sa Karavanom na put snova.

PRVOMAJSKO  PUTOVANJE  PO PROMO CENI

Polazak 27.april 2017.

27. april/ Novi Pazar –Bugarska granica

Polazak autobusa iz Novog Pazara u 17.00 sati. Nastavak putovanja preko RaškeKraljevaKrusevcaNiša . Usputna dopuna putnika…  Ulazak u Bugarsku preko Kalotine. Usputno zadržavanje radi odmora.Noćna vožnja.

28. april / Jedrene – Istanbul

Ulazak u Tursku u ranim jutanjim satima. Dolazak u Jedrene.  Panorama gradskog jezgra  i  obilazak džamije Selimija (UNESCO lista); remek dela Mimara Sinana Kodže. Dvočasovno  zadržavanje u  Jedrenama radi upoznavanja  nekadašnjeg Carskog  grada. Nastavak putovanja ka Istanbulu. Smeštaj u hotel Metro***. Slobodno vreme za odmor i trgovinu . Individualno, obilazak Kapali čaršije i starog gradskog jezgra te obilazak dela Mimara Sinana Kodže (Mikelanđela istoka), žamija Šehzade(Prinčevska) i Sulejmanija (svi pomenuti loklaiteti su u pešačkom dostupu hotela). Noćenje.

29. april / Istanbul

Doručak. Fakultativno prelazak  na azisjku stranu Istanbula. Poseta lokaliteta Čamlidža u pratnji vodiča. Mogućnost obilaska Camlica džamije jedne od najvećih na svetu. Povratak na evropsku stranu.Panorama autobusom, modernih kvartova Bejolu Taksim. Obilazak Sultan Ejup dzamije i Patrijaršije.. Dolazak u staro jezgro Istanbula, Zlatni rogGalata ćuprija. Obilazak trga Sultan Ahmet Plave dzamije u pratnji lokalnog vodiča.

Fakultativno obilazak muzeja Aja SofijaTopkapi dvorca. Povratak u hotel.      Fakultativno odlazak u neki od nacionalnih restorana na Tursko večeNoćenje.

30. april / Istanbul

Doručak.pre podne fakultativno krstarenje po Bosforu u pratnji lokalnog vodica Popodne fakultativan   odlazak u Miniaturk (muzej minijatura). Večernja zabava u hotelu. Noćenje.

01. maj / Istanbul …. noćna vožnja

Doručak. Napuštanje hotela oko 11 sati. Odlazak u trgovinsku zonu u kojoj se nalaze ForumIkea /Praktiker. Šoping do 15 sati. Polazak za novi Pazar u 15.30. Noćna vožnja..

02. maj / …… Novi Pazar

Dolazak u Novi Pazar preko Niša, Kruševca i Kraljeva u jutarnjim  satima.

PROMO CENA ARANZMANA

po osobi u 1/2 i 1/3 iznosi  109 €; doplata za 1/1 50 € (jednokrevetna soba na upit)

Nacin placanja:
- dinarski po prodajnom kursu banke Intesa  na dan uplate za efektivu,  40% prilikom rezervacije, ostatak 7 dana pred put,

-adminsitrativna zabrana I uslovi plaćanja za sindikate  se posebno ugovaraju

Cena aranzmana obuhvata
- prevoz turistickim autobusom na navedenoj relaciji (klima, audio i video),

-tri   nocenja sa doruckom /svedski sto/ u hotelu Metro*** lokalna kategorizacija  opis hotela na  http://www.otelmetro.com/

Laleli/Beyazit u 1/2 I 1/3 sobama

- panoramsko razgledanje evropskog dela  Istanbula u pratnji lokalnog vodiča,obilazak HIpodroma,Plave

džamije,Parijaršije,

- usluge pratioca grupe /predstavnik agencije/
- troškove organizacije putovanja

Cena aranžmana ne obuhvata
- zdravstveno međunarodno osiguranje  700 din.
- fakultativne izlete,

- ulaznice

- individualne troškove

Hotel Metro 3 * nalazi se u centru starog dela Istanbula ( Laleli ), u blizini, Kapali čaršije.Hotel raspolaže sa restoranom i aperitiv barom. Svaka soba ima klimu,TWC, TV, telefon.

FAKULTATIVNI  IZLETI:

-Obilazak Čamlidže  u pratnii vodiča 5 eura ( minimum 30 putnika)

-Tursko vece sa vecerom i 2 pića : restoran  30 EUR,  (minimum 20 putnika

-Krstarenje Bosforom 15 EUR minimum 40 osoba. Prijava  u toku putovanja.

-Muzej Aja Sofija  i  Topkapi u pratnji  licenciranog lokalnog vodiča 30 eura. Doplata za Harem 7 eura ( minimum 30 putnika)

-Miniaturk  10 eura (muzej minijatura) minimum 30 putnika

Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije… Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.

PROGRAM JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM 40 PUTNIKA
U SLUCAJU NEDOVOLJNOG BROJA PUTNIKA ROK ZA OTKAZ PUTOVANJA 5 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA
Informacije i rezervacije u Agenciji Karavan International Novi Pazar

Vaze Opsti uslovi putovanja i otkaza Agencije Karavan International YUTA Standard

Licenca Organizatora tursitickih putovanja  53/2016

Jedna karta za ceo svet !

Poslovnica Centar

Telefon: 020 331 991:

faks 020 331999

Poslovnica Autobuska

Telefon 020 314 513

Web: www.karavaninternational.comp.rs

E-mail: karavaninternational@gmail.com

E-mail: kamila1@open.telekom.rs

http://www.facebook.com/karavan.novipazar

https://twitter.com/karavaninter

Karavan na točkovima – putovanje je cilj!

Info za putnike

U sobe se po pravilu ulazi prvoga dana boravka posle 14.00 časova i napuštaju se do 12.00h poslednjeg dana boravka!!! Obaveštenje o lokalnom predstavniku ili lokalnoj agenciji, od koje se po potrebi može zatražiti pomoć, broju telefona za hitne slučajeve i drugi podaci, biće dostavljeni putnicima u skladu sa zakonom najkasnije pre otpočinjanja turističkog putovanja.

UPOZORENJE: Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima kako na polasku, tako i u toku trajanja aranžmana i boravka na destinaciji. Organizator putovanja ne može snositi odgovornost u slučaju bilo kakve incidentne situacije (krađe, tuče…) već je to u isključivoj nadležnosti lokalnih policijskih organa, kojima se u ovom slučaju treba odmah obratiti. U slučaju eventualne štete koju putnik učini u smeštajnoj jedinici ili objektu dužan je nadoknaditi lično na licu mesta.

Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje putuju.

Preporučuje se putnicima,  da se o uslovima ulaska u zemlje EU ( potrebna novčana sredstva za boravak, međunarodno putno osiguranje, potvrde o smeštaju …) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.

Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu TAX FREE, pa Vas molimo da to imate u vidu.

U slučaju štrajka, blokade na putevima i drugih nepredviđenih okolnosti na koje organizator putovanja ne može uticati, organizator zadržava pravo promene rute putovanja kao i izmene redosleda sadržaja u programu.

U slučaju promena cena: goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta, vinjeta-putna taksa i cena dobijenih od strane hotelijera, u odnosu na dan izlaska programa – cena aranžmana je podložna promeni i pre isteka datuma važenja cenovnika.

Sve vrste usluga, specifičnog obima, kvaliteta, karakteristika i namene  koje nisu predvidjene programom putovanja, a za koje je putnik zainteresovan, putnik je u obavezi posebno pismeno ugovoriti sa organizatorom, pre putovanja, ukoliko je organizator u mogućnosti da obezbedi realizaciju takvih posebnih usluga. Ukoliko izmedju putnika i organizatora nisu posebno pismeno ugovorene usluge drugačijeg obima, kvaliteta, karakteristika i namene, iste ne mogu biti opravdano očekivane i zahtevane.

Molimo putnike da o tačnom vremenu sastanka kontaktiraju agenciju dva dana pred put.

VAŽNA NAPOMENA: U slučaju uvođenja viza za državljane Republike Srbije, svi putnici su u obavezi da organizatoru dostave na vreme potrebnu dokumetaciju, a o uslovima i plaćanju viziranja će naknadno biti obavešteni.

Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja, Opštim uslovima putovanja agencije Karavan , kao i sa Opštim uslovima međunarodnog putnog osiguranja – Izabranog osiguranja.

OPISI SMEŠTAJNIH JEDINICA SADRŽANI SU U DODATKU KOJI PRATI OVAJ CENOVNIK I SASTAVNI SU DEO PROGRAMA PUTOVANJA.

Aranžman je rađen na bazi od minimum 40 putnika po autobusu, u suprotnom, krajnji rok za obaveštavanje  o otkazu aranžmana je 5 dana pre datuma polaska.

Postavio karavaninternational-comp-rs u Izdvajamo. Komentari su isključeni

Prvomajski susreti prosvetnih radnika

SEVERNA  GRČKA

4 dana autobusom

29. APRIL – NOVI PAZAR – SKOPLJE –  PARALIJA

Polazak iz Novog Pazara u 4 sata . Vožnja preko Mitrovice i Prištine. Ulazak u Skoplje i obilazak kulturne baštine. Nastavak putovanja. Direktna vožnja sa usputnom pauzom na graničnom prelazu Đevđelija. Dolazak u Paraliju. Smeštaj grupe u hotele  Hellas***  ; GL *** i druge*** zavisno od veličine grupe . Slobodno vreme za odmor i upoznavanje  Paralije.  Noćenje.

30.APRIL – PARALIJA– KATERINI – PARALIJA

Doručak. Fakultativno 10 – 14 h  izlet do Katerinija. Šetnja do pešačke ulice Megalu Aleksandru. Oko 14 sati povratak u Paraliju. Popodnevne igre na pesku. Večernja zabava. Noćenje.

01. MAJ – PARALIJA–METEORI-PARALIJA
Doručak. Fakultativni celodnevni izlet do Meteora preko Larise i gradića Kalambaka  do Meteora na nepristupačnim stenama koje strče iz ravnice, a na čijim su vrhovima sagrađeni manastiri. Ime METEORI znači „visoko lebdeći“ što postaje očigledno već na prilazu. Na visokim, glatkim i uspravnim stenama koje se uzdižu iz doline Tesalije u 14. i 15. veku sagradjeni su manastiri.  Gradjevine na stenama služile su usamljenicima kao skloništa od osvajača i kao mesta za molitve. Manastir Veliki Meteori (koji se obilazi), na steni visokoj 623 metra, najveći je i najviši, a isposnička pećina njegovog osnivača može se i danas posetiti. Nakon posete manastiru povratak ka Paraliji. Fakultativno odlazak na Grčko veče. Noćenje.
02. MAJ – PARALIA-SOLUN-NOVI PAZAR
Doručak . U 9 sati napuštanje hotela i odlazak za Solun. Panoramsko razgledanje Soluna autobusom: Srpsko vojničko groblje, Ladadiki, Makedonsko pozorište, Sajmište, Rotonda, Galerijusov slavoluk, Egnatia, Gradska luka, Bela kula….  Fakultativno krstarenje  brodom po zalivu Thermaikos. Slobodno vreme za šoping  i individualni doživljaj  Soluna.  Polazak za Novi Pazar sa parkinga kod Bele kule u 15 sati. Dolazak u Novi Pazar preko Prištine i Mitrovice u kasnim večernjim satima. Kraj aranžmanskih usluga.

CENA ARANŽMANA po osobi – izraženo u €: 79

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:
- Prevoz autobusom visoke turističke klase ( TV, DVD, AC) prema programu, putarine i parkinge;

- Smeštaj  u hotelima Hellas***, GL***  (http://ziskostravel.gr/hotel-hellas/ i  drugim hotelima sa 3*** u Paraliji zavisno od veličine grupe u 1/2 i 1/3 i 1/4 sobama;   uži centar u neposrednoj blizini obale(ime hotela  prilikom ugovaranja aranžmana)

-Usluge  na bazi  3 noćenja  sa doručkom/švedski sto

- Usluge vodiča – pratioca grupe
- Organizacione  troškove.

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

-Fakultativni izleti:

-Katerini 5 EUR,  minimum 30 putnika; prijavljivanje do ulaska u Grčku.
- Meteori – 20 EUR,    minimum 30 putnika. Prijavljivanje za izlet najmanje 5 dana pre  polaska

-Grčko veče – 23 EUR,Prijavljivanje najmanje 5 dana pre polaska

-Krstarenje zalivom Thermaikos sa jednim pićem 6  EUR, Prijavljivanje  u toku putovanja

- Osiguranje pružanja pomoći za vreme putovanja i boravka u inostranstvu u visini pokrića max. 30.000€  od 18-70god – 305 RSD a za starije od 65 god. 600,00 RSD po uslovima „Sava“ osiguranja;

- Sve ostale pansionske i vanpansionske usluge koje nisu navedene u programu;
- Individualne troškove putnika.

NAČINI PLAĆANJA: u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Intesa banke za devize na dan uplate.
- Gotovinski: 30% prilikom rezervacije ostatak najkasnije 5 dana pre početka aranžmana.
- Odloženo plaćanje: u TRI  jednake mesečne rate čekovima građana datumiranima 15-tog u mesecu uz obezbeđenje plaćanja (deponovanje minimum 10 dana pre početka aranžmana). Uslovi plaćanja za SINDIKATE  se posebno ugovaraju

POPUSTI I DOPLATE:
- Doplata za 1/1 sobu 45 eura.

NAPOMENE: Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od: troškova, rezervacija, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije… Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina na lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Minimum za realizaciju fakultativnih izleta je 30 osoba. Zbog potrebe obezbeđenja vodiča za Meteore prijava za izlet u Agenciji pre polaska na put.

VAŽNO: Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu TAX FREE, pa Vas molimo da to imate u vidu. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana,muzeja,…… ne rade. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera,te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne.
Organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska.

PROGRAM JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM 40 PUTNIKA
U SLUCAJU NEDOVOLJNOG BROJA PUTNIKA ROK ZA OTKAZ PUTOVANJA 5 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA
Informacije i rezervacije u Agenciji Karavan International Novi Pazar

Vaze Opsti uslovi putovanja i otkaza Agencije Karavan International YUTA Standard

Licenca Organizatora tursitickih putovanja  53/2016

KARAVAN INTERNATIONAL DOO NOVI PAZAR

turisticka agencija karavan

Jedna karta za ceo svet !

Avio karte 020 331 991

Poslovnica Centar (kod hotela Vrbak)

Telefon: 00381 20 331 991:

faks 00381 20 33 1999

Uprava: Stara lučna/Korzo II sprat)

Sektor za Omladinski i grupni turizam

Telefon 00381 20 314 513

Web: www.karavan.rs

E-mail: karavaninternational@gmail.com

E-mail: kamila1@open.telekom.rs

http://www.facebook.com/karavan.novipazar

https://twitter.com/karavaninter

Karavan na točkovima – putovanje je cilj!

NAPOMENA:

-Za sindikate opcija ponude 15. Mart 2017. godine

Postavio karavaninternational-comp-rs u Izdvajamo. Komentari su isključeni

Osmi mart u Budvi

BUDVA NA PJENU OD MORA

N.Pazar – Podgorica – Budva – Kotor-Podgorica – N.Pazar

08.mart  2017.  Novi Pazar – Budva

Polazak iz  Novog Pazara u ranim jutarnjim satima. Nastavak putovanja preko  Rožaja, Berana, Kolašina, Podgorice i Cetinja. Usputno zadržavanje radi odmora.  Dolazak u Budvu u podnevnim satima. Smeštaj grupe u hotel Loza**. Slobodno vreme za odmor. U popodnevnim satima organizovana šetnja do Starog grada u Budvi. Povratak u hotel individulano. Fakultativno svečana večera u hotelu Loza. Noćenje.

09.mart  2017.  Budva – Kotor – Podgorica – Novi Pazar

Doručak.  Posle doručka izlet do Kotora koji predstavlja grad – spomenik, a zbog svog značaja  uvršten je na listu svetske kulturne baštine pod zaštitom UNESCO-a. Polazak iz Kotora u 14 sati preko Podgorice, Kolašina i Berana. Usputno zadržavanje radi odmora. Dolazak u Novi Pazar u večernjim satima.

CENA ARANŽMANA: 39 eur u  dinarskoj protivvrednosti na  dan uplate

Cena obuhvata :

*prevoz modernim turističkim autobusom

*noćenje sa doručkom/kontinentalni u hotelu Loza** u dvo, tro i četvorokrevetnim sobama

*izlet do Kotora.

*pratioca za sve vreme putovanja

Cena ne obuhvata :

-Svečanu večeru u hotelu Loza 15 eura(prijavljivanje prilikom uplate, plaćanje na licu mesta)

-Međunarodno putno osiguranje, individualne troškove, usluge koje nisu predviđene programom i troškove fakultativnih izleta koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor  sa organizatorom izleta – agencijom ino partnera.

Putno osiguranje se preporučuje za putovanje u inostranstvo, te putnici sami snose odgovornost da u slučaju neobezbedjenog putnogosiguranja ili na osnovu slobodne procene graničnih vlasti, budu sprečeni da uđu na teritoriju zemlje u koju putuju ili kroz koju prolaze.

http://www.hotelloza-budva.com/

Opis hotela Loza

Lokacija: Hotel Loza** – nalazi se u strogom centru Budve, na 300 m od mora, u neposrednoj blizini Autobuske stanice, Mediteranskog Sportskog centra i Doma zdravlja.

Smeštaj: Raspolaže dvokrevetnim, trokrevetnim i četvorokrevetnim sobama.
Sve sobe poseduju klimu (korišćenje uključeno u cenu), kupatilo i televizor.

Sadržaj: Hotel ima recepciju i restoran.

Usluga: Ishrana je na bazi polupansiona (doručak) kasično posluženje.

USLOVI PLAĆANJA:

Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke BANCA INTESA za efektivu, na dan uplate.

40 % prilikom rezervacije. Ostatak u ratama do polaska na put ili kompletan iznos kreditima kod poslovnih banaka, a na osnovu profakture koja mora biti realizovana u roku od 7 dana od dana izdavanja, a najkasnije 14 dana pre početka aranžmana. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, cena aranžmana podleže promeni.

Info za putnike

U sobe se po pravilu ulazi prvoga dana boravka posle 14.00 časova i napuštaju se do 12.00h poslednjeg dana boravka!!! Obaveštenje o lokalnom predstavniku ili lokalnoj agenciji, od koje se po potrebi može zatražiti pomoć, broju telefona za hitne slučajeve i drugi podaci, biće dostavljeni putnicima u skladu sa zakonom najkasnije pre otpočinjanja turističkog putovanja.

UPOZORENJE: Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima kako na polasku, tako i u toku trajanja aranžmana i boravka na destinaciji. Organizator putovanja ne može snositi odgovornost u slučaju bilo kakve incidentne situacije (krađe, tuče…) već je to u isključivoj nadležnosti lokalnih policijskih organa, kojima se u ovom slučaju treba odmah obratiti. U slučaju eventualne štete koju putnik učini u smeštajnoj jedinici ili objektu dužan je nadoknaditi lično na licu mesta.

Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje putuju.

Preporučuje se putnicima,  da se o uslovima ulaska u zemlje EU ( potrebna novčana sredstva za boravak, međunarodno putno osiguranje, potvrde o smeštaju …) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.

Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu TAX FREE, pa Vas molimo da to imate u vidu.

U slučaju štrajka, blokade na putevima i drugih nepredviđenih okolnosti na koje organizator putovanja ne može uticati, organizator zadržava pravo promene rute putovanja kao i izmene redosleda sadržaja u programu.

U slučaju promena cena: goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta, vinjeta-putna taksa i cena dobijenih od strane hotelijera, u odnosu na dan izlaska programa – cena aranžmana je podložna promeni i pre isteka datuma važenja cenovnika.

Sve vrste usluga, specifičnog obima, kvaliteta, karakteristika i namene  koje nisu predvidjene programom putovanja, a za koje je putnik zainteresovan, putnik je u obavezi posebno pismeno ugovoriti sa organizatorom, pre putovanja, ukoliko je organizator u mogućnosti da obezbedi realizaciju takvih posebnih usluga. Ukoliko izmedju putnika i organizatora nisu posebno pismeno ugovorene usluge drugačijeg obima, kvaliteta, karakteristika i namene, iste ne mogu biti opravdano očekivane i zahtevane.

Molimo putnike da o tačnom vremenu sastanka kontaktiraju agenciju dva dana pred put.

VAŽNA NAPOMENA: U slučaju uvođenja viza za državljane Republike Srbije, svi putnici su u obavezi da organizatoru dostave na vreme potrebnu dokumetaciju, a o uslovima i plaćanju viziranja će naknadno biti obavešteni.

Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja, Opštim uslovima putovanja agencije Karavan , kao i sa Opštim uslovima međunarodnog putnog osiguranja – Izabranog osiguranja.

OPISI SMEŠTAJNIH JEDINICA SADRŽANI SU U DODATKU KOJI PRATI OVAJ CENOVNIK I SASTAVNI SU DEO PROGRAMA PUTOVANJA.

Aranžman je rađen na bazi od minimum 40 putnika po autobusu, u suprotnom, krajnji rok za obaveštavanje  o otkazu aranžmana je 5 dana pre datuma polaska.

Opcija ponude 25.02.2017.

turisticka agencija karavan

KARAVAN INTERNATIONAL DOO NOVI PAZAR

Jedna karta za ceo svet !

Avio karte 020 331 991

Poslovnica Centar (kod hotela Vrbak)

Telefon: 00381 20 331 991:

faks 00381 20 33 1999

Uprava: Stara lučna/Korzo II sprat)

Sektor za Omladinski i grupni turizam

Telefon 00381 20 314 513

Web: www.karavan.rs

E-mail: karavaninternational@gmail.com

E-mail: kamila1@open.telekom.rs

http://www.facebook.com/karavan.novipazar

https://twitter.com/karavaninter

Karavan na točkovima – putovanje je cilj!

Postavio karavaninternational-comp-rs u Izdvajamo. Komentari su isključeni

Osmomartovska idila

Novi Pazar – Zlatibor – Višegrad – Sarajevo – Mostar – Sarajevo – Novi Pazar

10-12.  mart 2017. godine

autobusom

10.mart Novi Pazar – Sarajevo

Polazak iz centra  Novog Pazara u 5 sati. Putovanje preko Sjenice i Zlatara do Zlatibora, sa usputnim zadržavanjima radi odmora. Nastavak puta  prema  Višegradu. Usputno zadržavanje kod Šargana, odakle polazi voz “Nostalgija”. Nastavak putovanja. Dolazak u Višegrad, obilazak mosta na Drini. Nastavak putovanja  prema Sarajevu. Dolazak u Sarajevo u ranim popodnevnim satima. Obilazak starog gradskog jezgra. U predvečernjim satima odlazak u hotel Dubai ***. Smeštaj. Noćenje.

11.mart Sarajevo – Mostar – Sarajevo

Doručak . Nakon doručka fakultativno izlet do Mostara i vrela Bune. Slobodno vreme za razgledanje i obilazak Tekije. Dolazak u Mostar u podnevnim satima. Odlazak  do starog  grada i obilazak njegovih znamenitosti (Kameni most i stara čaršija). Slobodno vreme do 14 sati kada je predviđen polazak. prema  Sarajevu. Dolazak u hotel u predvečernjim satima. Fakultativno odlazak na svečanu večeru (restoran na Ilidži   sa muzikom uživo). Noćenje.

12.mart Sarajevo – Novi Pazar

Kasni doručak. Nakon doručka odlazak na vrelo Bosne. Slobodno vreme za uživanje.

U nastavku putovanja slobodno vreme  za šoping u centru BBI. Polazak iz Sarajeva u 14 sati. Usputno zadržavanje radi odmora. Dolazak u Novi Pazar preko Priboja, Nove Varoši i Sjenice oko 22 sata.

Cena:  55 € U dinarskoj protivvrednosti na dan uplate. Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke  INTESA za efektivu, na dan uplate.

Aranžman obuhvata:

-          Dva noćenja sa doručkom /švedski sto/ u hotelu Dubai ***

-          Prevoz modernim turističkim autobusom

-          Oranizaciju putovanja

-          Pratioca putovanja

Aranžman ne obuhvata

-          Izlet do Mostara  15 eura po osobi   sa uključenom ulaznicom za Vrelo Bune  (minimum 30 putnika)

-          Svečanu večeru sa muzikom uživo u restoranu na Ilidži  – 20 eura po osobi

-          Ulaznicu za vrelo Bosne 2 km po osobi

-          Putno zdravstveno osiguranje 304 dinara  po osobi

-          Individualne troškove

Opis hotela

Hotel Dubai***  je potpuno  nov hotel otvoren 30. XII 2016. godine. Nalazi se pored autoputa,  na  1 kilometar od Vrela Bosne, 2.5 km od centra Ilidže i  12 km od Sarajeva. Idealan je za miran odmor izvan gužve i velikog saobraćaja. U neposrednom okruženju hotela nalaze se najveći malinjaci u regiji.  Hotel posjeduje sopstveni parking koji je uključen u cijenu.
Hotel posjeduje 37 soba. Većina soba je da francuskim ležajem. Sobe su izuzetno uređene.   Svaka soba ima LCD TV, minibar i vrhunski namještaj. U svakoj sobi je radni sto i sto  za prtljag. Sve sobe posjeduju besplatan wireless internet i kablovsku televiziju. Vrhunski riješeno podno i zidno grejanje bez vidljivih grejnih tijela. Kupatila su moderno opremljena; posjeduju tuš i fen za kosu.

Sa terase hotela puca pogled  na prelijepi  Igman ispod kojeg izvire Vrelo Bosne.

Hotel se nalazi na svega 5 kilometara od aerodroma. Za svoje goste  hotel ogranizuje stransfer do i od aerodroma.  Za ljubitelje planina i skijanja informacija da se vrhovi Bjelašnice nalaze na svega 25 kilometara od Hotela.

USLOVI PLAĆANJA:

Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke BANCA INTESA za efektivu, na dan uplate.

40 % prilikom rezervacije. Ostatak u ratama do polaska na put ili kompletan iznos kreditima kod poslovnih banaka, a na osnovu profakture koja mora biti realizovana u roku od 7 dana od dana izdavanja, a najkasnije 14 dana pre početka aranžmana. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, cena aranžmana podleže promeni.

Uslovi plaćanja za sindikate se posebno ugovaraju

Info za putnike

U sobe se po pravilu ulazi posle 14.00 časova i napuštaju se do 12.00h poslednjeg dana boravka!!! Obaveštenje o lokalnom predstavniku ili lokalnoj agenciji, od koje se po potrebi može zatražiti pomoć, broju telefona za hitne slučajeve i drugi podaci, biće dostavljeni putnicima u skladu sa zakonom najkasnije pre otpočinjanja turističkog putovanja.

UPOZORENJE: Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima kako na polasku, tako i u toku trajanja aranžmana i boravka na destinaciji. Organizator putovanja ne može snositi odgovornost u slučaju bilo kakve incidentne situacije (krađe, tuče…) već je to u isključivoj nadležnosti lokalnih policijskih organa, kojima se u ovom slučaju treba odmah obratiti. U slučaju eventualne štete koju putnik učini u smeštajnoj jedinici ili objektu dužan je nadoknaditi lično na licu mesta.

Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje putuju.

Preporučuje se putnicima,  da se o uslovima ulaska u zemlje EU ( potrebna novčana sredstva za boravak, međunarodno putno osiguranje, potvrde o smeštaju …) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.

Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu TAX FREE, pa Vas molimo da to imate u vidu.

U slučaju štrajka, blokade na putevima i drugih nepredviđenih okolnosti na koje organizator putovanja ne može uticati, organizator zadržava pravo promene rute putovanja kao i izmene redosleda sadržaja u programu.U slučaju promena cena: goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta, vinjeta-putna taksa i cena dobijenih od strane hotelijera, u odnosu na dan izlaska programa – cena aranžmana je podložna promeni i pre isteka datuma važenja sve do tranutka zključenja ugovora.Sve vrste usluga, specifičnog obima, kvaliteta, karakteristika i namene  koje nisu predvidjene programom putovanja, a za koje je putnik zainteresovan, putnik je u obavezi posebno pismeno ugovoriti sa organizatorom, pre putovanja, ukoliko je organizator u mogućnosti da obezbedi realizaciju takvih posebnih usluga. Ukoliko izmedju putnika i organizatora nisu posebno pismeno ugovorene usluge drugačijeg obima, kvaliteta, karakteristika i namene, iste ne mogu biti opravdano očekivane i zahtevane.

Molimo putnike da o tačnom vremenu sastanka kontaktiraju agenciju dva dana pred put.

VAŽNA NAPOMENA: U slučaju uvođenja viza za državljane Republike Srbije, svi putnici su u obavezi da organizatoru dostave na vreme potrebnu dokumetaciju, a o uslovima i plaćanju viziranja će naknadno biti obavešteni.

Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja, Opštim uslovima putovanja agencije Karavan international , kao i sa Opštim uslovima međunarodnog putnog osiguranja – Izabranog osiguranja.

OPISI SMEŠTAJNIH JEDINICA SADRŽANI SU U DODATKU KOJI PRATI OVAJ PROGRAM I SASTAVNI SU DEO PROGRAMA PUTOVANJA.                                  Aranžman je rađen na bazi od minimum 40 putnika po autobusu, u suprotnom, krajnji rok za obaveštavanje  o otkazu aranžmana je 5 dana pre datuma polaska.

Opcija ponude 15.02.2017.

KARAVAN INTERNATIONAL DOO NOVI PAZAR

Jedna karta za ceo svet !

Avio karte 020 331 991

Poslovnica Centar (kod hotela Vrbak)

Telefon: 00381 20 331 991:

faks 00381 20 33 1999

Uprava: Stara lučna/Korzo II sprat)

Sektor za Omladinski i grupni turizam

Telefon 00381 20 314 513

Web: www.karavan.rs

E-mail: karavaninternational@gmail.com

E-mail: kamila1@open.telekom.rs

http://www.facebook.com/karavan.novipazar

https://twitter.com/karavaninter

Karavan na točkovima – putovanje je cilj!

Postavio karavaninternational-comp-rs u Novo iz Agencije Karavan. Komentari su isključeni

Hotel Dubai *** Sarajevo

Hotel Dubai *** Ilidža Sarajevo

Hotel Dubai***

Hotel Dubai  je potpuno  nov hotel otvoren 30. XII 2016. godine. Nalazi se  na  1 kilometar od Vrela Bosne, 2.5 km od centra Ilidže i  12 km od Sarajeva.  Idealan je za miran odmor izvan gužve i velikog saobraćaja. U neposrednom okruženju hotela nalaze se najveći malinjaci u regiji.  Hotel posjeduje sopstveni parking koji je uključen u cijenu.
Hotel posjeduje 37 soba. Većina soba je da francuskim ležajem. Sobe su izuzetno uređene.   Svaka soba ima LCD TV, minibar i vrhunski namještaj. U svakoj sobi je radni sto i sto  za prtljag. Sve sobe posjeduju besplatan wireless internet i kablovsku televiziju. Vrhunski riješeno podno i zidno grejanje bez vidljivih grejnih tijela. Kupatila su moderno opremljena; posjeduju tuš i fen za kosu.

Sa terase hotela puca pogled  na prelijepi  Igman ispod kojeg izvire Vrelo Bosne.
Hotel se nalazi na svega 5 kilometara od aerodroma. Za svoje goste  hotel ogranizuje stransfer do i od aerodroma.  Za ljubitelje planina i skijanja informacija da se vrhovi Bjelašnice nalaze na svega 25 kilometara od Hotela.

Cjenovnik smještaja u EUR / Accomodation Price List in EUR

Period / Time 01.01.2017  – 31.12.2017
Dvokrevetna soba Superiors bračnim krevetom / Superior double room with double bed 46 EUR za dvije osobe/ for two persons 26,58 EUR po osobi/ per person
Dvokrevetna soba Deluxe s bračnim krevetom/ 61,35 EUR za dvije osobe/ for two persons 40,90 EUR po osobi/ per person
Apartman za 6 osoba /Apartment for six persons 82 EUR/ za šest osoba/six persons 67 EUR za pet osoba/for five persons
Apartman s jednom spavaćom sobom za 4 osobe/One bedroom apartment for four persons 92 EUR/po noci —–
Deluxe apartman za 16 osoba, s pet spavaćih soba, kuhinjom i zasebnim kupaonicama/ Deluxe apartment for 16 persons with five bedroom, kitchent and toilets 210 EUR/po noći —–

1 EUR – 1,95583 KM

Iskazane cijene su po apartmanu /dan – Shown prices are per Room or Suite/per day

Iskazane cijene uključuju / Shown prices include:

-          Doručak na bazi švedskog stola/ Breakfast included

-          PDV u iznosu od 17% / VAT of 17%

-     Privatni parking  pod video nadzorom 24h / Parking lot with video surveillance 24h

U cijenu nije uključeno:

Not included:

-          Boravišna taksa (Visina boravišne takse po osobi za jednu noć iznosi 2 KM.  Lica od 12 do navršenih 26 godina starosti plaćaju boravišnu taksu umanjenu za 50%, tj. 1 KM, Djeca do 12 godina su oslobođena plaćanja boravišne takse)

-          City tax (Price for one person for city tax is 2 KM per day. For persons between 12 and 26 years of age, price of city tax is 1 KM per day, and persons under age of 12 are free of charge)

Vrijeme prijave u hotel je od 14:00, vrijeme odjave je do 11:00 časova

Check-in time is from 2:00 p.m. Check-out time is until 10:00 a.m

Za sve inforamcije i rezervacije  pozovite

KARAVAN INTERNATIONAL DOO NOVI PAZAR

Jedna karta za ceo svet !

Avio karte 020 331 991

Poslovnica Centar (kod hotela Vrbak)

Telefon: 00381 20 331 991:

faks 00381 20 33 1999

Uprava: Stara lučna/Korzo II sprat)

Sektor za Omladinski i grupni turizam

Telefon 00381 20 314 513

Web: www.karavan.rs

E-mail: karavaninternational@gmail.com

E-mail: kamila1@open.telekom.rs

http://www.facebook.com/karavan.novipazar

https://twitter.com/karavaninter

Karavan na točkovima – putovanje je cilj!

Postavio karavaninternational-comp-rs u Izdvajamo. Komentari su isključeni

Avio karte iz Niša

Poletite iz Niša; da Vas Beograd ne šiša !

turisticka agencija karavan

Avio-kompanije
koje lete iz Niša
Destinacije Dani Datumi Satnica CENA
Wizz air Basel 3 7 leti Niš/Basel- 18.40 -20.55
Basel/Niš- 16.10 -18.10
Od 1699 RSD
Od 3398 RSD povratna karta
Wizz air Malme 3 7 leti Niš/Malme- 10.55 -13.25
Malme /Niš- 08.05-10.25
Od 1699 RSD
Od 3398 RSD povratna karta
Wizz air Ajndhoven 1 5 leti Niš/Ein- 11.40 -14.15
Ein/Niš- 08.50 -11.10
Od 2229 RSD
Od 4458 RSD povratna karta
Wizz air Memingem 1 5 leti Niš/Fmm- 10.40 -12.40
Fmm/Niš- 08.25 -10.10
Od 2229 RSD
Od 4458 RSD povratna karta
Wizz air Dortmund 2 6 leti Niš/Dtm- 11.35- 14.00
Dtm/Niš- 08.45-11.05
Od 1799 RSD
Ryanair Berlin
Shenefeld
4 7 leti Niš/Berlin – 15.30 –17.35
Berlin/Niš – 13.00 – 15.05
Od 25 eura
Od 50 eur povratna karta
Ryanair Milano
Bergamo
2 6 leti Niš/Milano – 17.05-18.55
Milano/Niš – 14.55- 16.40
Od 20 eura
Od 40 eura povratna karta
Ryanair Bratislava 1 5 leti Niš/Bts – 16.05– 17.35
Bts/Niš – 14.10 – 15.40
Od 17 eura
Od 34 eura povratna karta
Ryanair Diseldorf 4 7 leti Niš/Dus – 09.40– 12.15
Dus/NIš – 06.50 – 09.15

Od 4.99 eura po pravcu

turisticka agencija karavan

KARAVAN INTERNATIONAL DOO NOVI PAZAR

Jedna karta za ceo svet !

Poslovnica Centar Telefon: 00381 20 331 991:

faks 00381 20 331999

Marketing  00381 20 314 513

Web: www.karavan.rs

E-mail: karavaninternational@gmail.com

E-mail: kamila1@open.telekom.rs

http://www.facebook.com/karavan.novipazar

https://twitter.com/karavaninter

Karavan na tockovima – putovanje je cilj!

Postavio karavaninternational-comp-rs u Izdvajamo. Komentari su isključeni

Letnji kamp u USA

NOVO NOVO NOVO

PRVA RADNA VERZIJA  PROGRAMA

PROVEDI  LETO  U ZABAVI
UČEĆI ENGLESKI JEZIK

Programom  je  predvidjeno da  kroz  zabavu  se unapredi znanje  Engleskog  jezika i stekne saznanje   o Američkoj kulturi boraveći u američkoj  host porodici  .

Dužina  boravka  :   2  nedelje

Polazak :  JULI  2016  godine

Šta  je  sve ukljuceno  u Program?

* smeštaj u volonterskoj  americkoj porodici/ pun pansion

* 12  časova nedeljno Engeskog jezika

*  materijal za  kurs  Engleskog jezika

* 1 celodnevni izlet  nedeljno

* 2 poludnevne aktivnosti  nedeljno

* 1  dan volonterske aktivnosti

* program orjentacije po dolasku

* welcome party

* transfer  od  i do aerodroma

* asistencija lokalnog kordinatora

* 24 h   otvoren servis za hitne slučajeve

* dokumenta za turističku vizu

CENA  :  1.695  US $    +  9.900.- Rsd

Obavezno  osiguranje za slucaj nesreće i medicinsko osig. 300 US $

U CENU NIJE URACUNATO  :

1. avionska karta

2. dzeparac

OSTALE INFORMACIJE USKORO

PRODAJA PROGRAMA POČINJE 20. MAJA.2016.

UKUPNO 10 MESTA

KARAVAN INTERNATIONAL DOO NOVI PAZAR

Jedna karta za ceo svet !

Avio karte 020 331 991

Poslovnica Centar (kod hotela Vrbak)

Telefon: 00381 20 331 991:

faks 00381 20 33 1999

Uprava: Stara lučna/Korzo II sprat)

Sektor za Omladinski i grupni turizam

Telefon 00381 20 314 513

Web: www.karavan.rs

E-mail: karavaninternational@gmail.com

E-mail: kamila1@open.telekom.rs

http://www.facebook.com/karavan.novipazar

https://twitter.com/karavaninter

Karavan na točkovima – putovanje je cilj!

Postavio karavaninternational-comp-rs u Izdvajamo. Komentari su isključeni

Opšti uslovi putovanja i otkaza

Na osnovu člana 56. Zakona o turizmu („Sl. glasnik RS“ br. 36/2009 i 88/2010-84/2015)  direktor TA “KARAVAN  INTERNATIONAL DOO“ iz Novog Pazara  dana  25.01.2016.  god. utvrduje sledeće

OPŠTE USLOVE PUTOVANJA

1. PREDUGOVORNO OBAVEŠTAVANJE:
Potpisivanjem standardnog ugovora-potvrde-prijave o putovanju (dalje: Ugovor) svojim potpisom  u ime svih putnika iz Ugovora (dalje: Putnik) potvrđuje da su mu uručeni ovi Opšti uslovi putovanja (dalje: Opšti uslovi), unapred pripremljen i objavljen program putovanja ( dalje: Program), da je kao i svi putnici iz ugovora  se istima upoznat  i da ih u celosti prihvata, kao i da je upoznat sa fakultativnim mogućnostima putnog osiguranja.
Odredbe ovih Opštih uslova čine sastavni deo Ugovora između Putnika i TA “ KARAVAN INTERNATIONAL DOO” kao organizatora putovanja (dalje: Organizator) i obavezujuće su za obe ugovorne strane, osim odredbi definisanih posebnim pisanim ugovorom ili Programom.
Pre zaključivanja Ugovora Organizator može u svako doba izmeniti opis svojih usluga u Programu. Putnik i Organizator saglasno konstatuju da je pre zaključenja Ugovora Putnik o svim eventualnim promenama podataka iz Programa u primerenom roku obavešten pre zaključenja Ugovora.
U slučaju postojanja razlike između prijave Putnika i izmenjenog predloga Organizatora, novi Program se smatra novim predlogom i obavezuje Organizatora narednih 48 časova. Ukoliko Putnik ne obavesti Organizatora u navedenom roku da li prihvata novoučinjeni Program – ponudu, Ugovor se smatra raskinutim. Organizator putovanja je pre potpisivanja ugovora, upoznao putnika sa nazivom i adrseom lica sa kojim je zaključio ugovor o garanciji putovanja, za slučaj insolventnosti.

2. PRIJAVE, UPLATE I UGOVOR: Prijavu Putnik dostavlja pismenim putem ili na trajnom nosaču zapisa ili  putem e-maila ili faksa. Putnik se za putovanje može prijaviti u sedištu, ograncima, odnosno izdvojenim posebnim prostorima Organizatora, kao i u turističkim agencijama  koje imaju sa Organizatorom zakljčen ugovor o posrednoj prodaji putovanja (dalje:Posrednik). Posrednik koji nudi na prodaju i prodaje turističko putovanje dužan je da u programu putovanja i potvrdi o putovanju naznači svojstvo u kome nastupa.(čl. 58 ZOT). Ako posrednik u ugovoru-potvrdi, ne naznači svojstvo u kome nastupa,  posrednik u organizovanju putovanja smatra se kao organizator putovanja (čl.881 ZOO). Prijava Putnika postaje punovažna kada je potvrđena zaključenjem Ugovora na način na koji je Prijava učinjena i uplatom akontacije u visini od 50% od cene aranžmana ako drugačije nije ugovoreno.  Ostatak ugovorene cene, ako drugačije nije ugovoreno, plaća se 15 dana pre početka putovanja. Ukoliko Putnik, u roku ne izvrši uplatu u celosti, smatra se da je putovanje otkazao u skladu sa tačkom 12. Opštih uslova. Svaka uplata akontacije vodi se kao uplata za sve putnike, a ne samo za jednog određenog putnika iz Ugovora.
Zaključenjem Ugovora, Program (prethodno objavljen ili naknadno izmenjen) postaje njegov sastavni deo i ne može se menjati, osim ako ugovorne strane izričito ugovore drugačije ili ako promene nastanu usled više sile. Ukoliko dođe do otkaza ili izmena Ugovora, otkazne odredbe i izmene važe za sve navedene putnike u Ugovoru.
Za blagovremenost uplate merodavan je datum uplate na račun Organizatora ili Posrednika. U slučaju neblagovremene uplate u celosti, avansnog plaćanja ili plaćanja preostalog dela uplate aranžmana, Organizator putovanja može odustati od Ugovora i tražiti nadoknadu u skladu sa tačkom 12. ovih Opštih uslova.

3OBAVEZA I PRAVA ORGANIZATORA:
- U Ugovoru osim usluga iz Programa unese posebne zahteve putnika sa kojima se isključivo Organizator saglasio,
- Isplati srazmernu realnu razliku između ugovorene cene i cene putovanja snižene srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju Ugovora (dalje: Sniženje cene) povodom blagovremene i osnovane pisane reklamacije – prigovora Putnika u skladu sa zakonom i ovim Opštim uslovima, osim ako su propusti u izvršenju Ugovora nastali: krivicom Putnika ili se pripisuju trećem licu koje nije bilo ugovoreni neposredni pružalac usluga  u realizaciji Programa,  delovanjem više sile ili nepredviđenih događaja na koje Organizator nema uticaja i čije su posledice neizbežne uprkos primeni dužne pažnje ili nekim drugim događajima koje Organizator nije mogao predvideti i prevladati,
- Saglasno dobrim poslovnim običajima u ovoj oblasti da se  stara o pravima i interesima Putnika,
- Pre polaska na put dostavi ime, adresu i broj telefona lokalnog predstavnika, odnosno lokalne agencije partnera  a izuzetno i po potrebi, adresu i broj telefona Organizatora za nužnu pomoć Putniku;
- Ne odgovara za usluge pružene Putniku od strane drugih lica van Programa,
- Sve usmene i bilo koje druge vrste  informacije, koje se razlikuju od onih koje su sadržane u Programu, Ugovoru ili Posebnom ugovoru i ovim Opštim uslovima, ne obavezuju Organizatora i ne mogu biti osnov za isticanje prigovora ili reklamacije putnika.

4OBAVEZA I PRAVA PUTNIKA:
- Da se detaljno upozna, kao i sva lica iz Ugovora, sa Programom i Opštim uslovima, da istakne posebne zahteve koji nisu obuhvaćeni objavljenim Programom,
- Da sam obezbedi fakultativne polise putnog osiguranja, jer  iste ne obezbeđuje i za njih ne odgovara Organizator,
- Da plati ugovorenu cenu pod uslovima, rokovima i na način predviđen Ugovorom,
- Da Organizatoru blagovremeno dostavi tačne i kompletne podatke i dokumenta potrebna za organizovanje putovanja i garantuje da on, njegove isprave, prtljag iI dr. ispunjavaju uslove određene propisima naše, tranzitne i odredišne zemlje (granični, carinski, sanitarni, monetarni i drugi propisi) ,
- Da nadoknadi štetu koju pričini neposrednim pružaocima usluga  ili trećim licima kršenjem zakonskih i drugih propisa i ovih Opštih uslova,
- Da blagovremeno odredi drugo lice da umesto njega putuje, Organizatoru naknadi stvarne troškove prouzrokovane zamenom i da solidarno odgovara za neplaćeni deo ugovorene cene,
- Da bez odlaganja na licu mesta opravdani prigovor saopšti po pravilu u pisanoj formi Organizatoru ili licima navedenim u putnoj dokumentaciji,
- Da se pre zaključenja ugovora informiše preko sajta Ministarstva spoljnih poslova R. Srbije (www.msp.gov.rs) i na druge načine o zemljama tzv. visokog ili umerenog rizika;
- Da se najkasnije 24 sata ali ne ranije od 48 sati informiše kod ovlašćenih predstavnika Organizatora o tačnom vremenu polaska i povratka sa putovanja.

5. CENE I SADRŽAJ USLUGA: Cene su iskazane u stranoj valuti a obračun uplata vrši se u dinarima prema prodajnom kursu  poslovne banke Organizatora na dan uplate, odnosno po kursu navedenom u Programu ili ako drugačije nije ugovoreno. Cene su formirane na osnovu poslovne politike Organizatora  i ne mogu biti predmet prigovora Putnika.
Usluge izvršene u inostranstvu (koje nisu unapred ugovorene i plaćene) Putnik plaća na licu mesta neposrednom izvršiocu usluge.
Cena iz Ugovora uključuje, unapred pripremljenu i objavljenu kombinaciju najmanje dve ili više sledećih usluga prosečnog kvaliteta uobičajenog za datu destinaciju i objekte i to: smeštaja, ishrane, prevoza, pripreme i organizacije  putovanja, za koje je ugovorena jedinstvena cena koju putnik plaća (dalje: Standardne usluge).
Cena aranžmana ne uključuje, ako nešto drugo nije posebnob ugovoreno (dalje: Poseban ugovor), troškove: aerodromskih  i lučkih taksi, lokalnog turističkog vodiča, predstavnika organizatora, turističkog animatora, fakultativnih programa, korišćenja ležaljki i suncobrana, pribavljanja viza, ulaznica u objekte i na manifestacije, osiguranja putnika i prtljaga, usluga room service, korišćenja sobnog bara, klima uređaja, rekreativnih, lekarskih, telefonskih i dr. usluga, rezervaciju posebnog sedišta u prevoznom sredstvu, troškove smeštaja u jednokrevetnoj sobi, sobe sa posebnim karakteristikama (pogled, sprat, veličina, balkon itd), dodatni obroci i dr. (dalje: Posebne usluge).
Posrednik nije ovlašćen da u ime Organizatora  ugovara posebne usluge koje nisu predviđene Programom.
Uslovi koji se odnose na ostvarivanje popusta za decu kao i na ostale pogodnosti koje su posebno date u Programu  određeni su od neposrednih pružalaca usluga i iste treba tumačiti restriktivno (npr. za decu do dve godine starosti, relevantan je kalendarski datum kada dete navršava dve godine u odnosu na dan početka putovanja a ne datum zaključenja ugovora). U slučaju pogrešno navedene starosti putnika Organizator ima pravo da naplati razliku do pune cene putovanja.
U cenu nisu uključeni i Organizator ne može biti odgovoran Putniku za fakultativne i naknadno izvršene usluge, koje izvrši i naplati ino-partner, odnosno, neposredni pružalac usluga, a nisu bile predviđene Programom ili Posebnim ugovorom, kao i za učešće Putnika na sportskim i drugim slobodnim aktivnostima.

6. PROMENA CENE I PRAVO PUTNIKA NA OTKAZ: Organizator može zahtevati povećanje ugovorene cene najkasnije 8 dana pre početka putovanja ako je nakon zaključenja Ugovora došlo do promene u kursu razmene valute, kada je cena izražena u dinarima ili do promene u tarifama prevoznika i u drugim zakonom predviđenim slučajevima.
Za povećanje ugovorene cene do 10 % nije potrebna saglasnost putnika i nije osnov za raskid Ugovora.
Ako povećanje ukupno ugovorene cene prelazi 10%, Putnik ima pravo da: zahteva zamenu za sličan Program bez doplate iz ponude Organizatora ili može putem pisanog otkaza raskinuti Ugovor bez obaveze naknade štete Organizatoru, ako najkasnije u roku od 48 h od dostavljanja pisanog obaveštenja o povećanju cene, obavesti Organizatora. Ako u naznačenom roku, putnik pisanim putem ne obavesti organzatora da odustaje od ugovora, smatra se da je saglasan sa novom cenom, a što može biti i kroz izvršenu uplatu.
Naknadna sniženja cena Programa ne mogu se odnositi na već zaključene Ugovore i ne mogu biti osnov bilo kakvog prigovora putnika prema Organizatoru.

7. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA: Sve usluge navedene u Programu podrazumevaju standardne usluge prosečnog kvaliteta, uobičajene i specifične za određene destinacije, mesta i objekte. U slučaju da putnik želi neke usluge van Programa, o tome mora zaključiti Poseban ugovor.
Organizator ne odgovara za opise usluga u katalozima – publikacijama  ili na web-sajtovima Posrednika i neposrednih pružalaca  usluga (npr. hotela, prevoznika i dr. lica), osim ako Putnika nije izričito uputio na iste. Organizator odgovara samo za opise usluga sadržanih u svojim Programima, odnosno na svom web sajtu, s tim da očigledne štamparske i računske greške daju pravo Organizatoru na osporavanje Ugovora.
Smeštajni objekti i smeštajne jedinice,  prevozna sredstva i dr. usluge opisani su prema službenoj kategorizaciji domicilne zemlje u vreme objavljivanja Programa, različiti su i nisu uporedivi po destinacijama, pa ni u okviru iste destinacije. Ishrana, konfor i kvalitet usluge zavise prevashodno od cene aranžmana, izabrane destinacije i kategorizacije određene po lokalnim-nacionalnim propisima i van nadzora i uticaja su Organizatora.
Datum početka i završetka putovanja utvrđen Programom ne podrazumeva celodnevni boravak putnika u smeštajnom objektu, odnosno destinaciji. Vreme polaska ili dolaska putnika i ulaska ili izlaska putnika iz smeštajnog objekta uslovljen je procedurama na graničnim prelazima, stanju na putevima, dozvolama nadležnih vlasti, tehničkim i vremenskim uslovima ili višom silom koje mogu da utiču na vreme polaska aviona i drugog prevoznog sredsta na koje organizator ne može uticati, te zbog toga za takve slučajeve Organizator ne snosi odgovornost. Prvi i poslednji dan iz Programa su predvidjeni za putovanje  i ne podrazumevaju boravak   u  hotelu   ili  mestu   opredeljenja -  već  samo   označavaju kalendarski  dan   početka   i  završetka putovanja, tako da Organizator ne snosi odgovornost zbog  večernjeg, noćnog ili ranog jutarnjeg leta,  ulaska   u sobu  u  kasnim   večernjim  časovima,  napuštanja  hotela  u ranim jutarnjim časovima i slično.
Za avio aranžmane ugovoreno vreme početka putovanja je sastanak putnika na aerodromu koji je najmanje 2 časa ranije u odnosu na prvo objavljeno vreme poletanja od strane avio-kompanije. U slučaju pomeranja navedenog vremena poletanja aviona Organizator ne snosi nikakvu odgovornost, već se primenjuju nacionalni i međunarodni propisi iz oblasti avio-saobraćaja. Po pravilu odlazak – dolazak, poletanje – sletanje aviona kod čarter letova je u kasnim večernjim ili ranim jutarnjim časovima i ako je npr. obezbeđen ugovoreni početni ili završni obrok u vidu tzv. “hladnog obroka” u smeštajnom objektu, smatra se da je Ugovor u celosti izvršen.
Usluge turističkog vodiča, pratioca, lokalnog vodiča, animatora ili lokalnog predstavnika ne podrazumeva njihovo celodnevno i kontinuirano prisustvo, već samo kontakt i neophodnu-nužnu pomoć Putniku po unapred utvrđenim terminima periodičnog dežurstva objavljenih na oglasnoj tabli ili na drugi prikladan način. Instrukcije i uputstva ovlašćenog predstavnika Organizatora (posebno u vezi sa vremenom polazaka, prevozom,  smeštajem, zakonskihm i drugih propisa i dr.) obavezuju putnika a nepridržavanje pomenutih instrukcija predstavlja povreduUgovora i sve eventualne posledice i štetu u takvom slučaju snosi Putnik u celosti.
Promena ili odstupanja  pojedinih usluga koje nisu prouzrokovane voljom Organizatora su dozvoljene ukoliko se ne odražavaju negativno na celokupni koncept ugovorenog putovanja. Ukoliko iz navedenih razloga, let ili prevoz treba da bude premešten na drugi aerodrom ili mesto, Organizator snosi sve troškove alternativnog prevoza  najmanje u visini vozne karte 2. klase prevoza.
Kad treće lice stupa na mesto lica koje je rezervisalo određenu turističku uslugu, Organizator ima pravo na naknadu za nastale potrebne troškove promene. Putnik i lice koje stupa na njegovo mesto solidarno odgovaraju za plaćanje ugovorene cene i troškove zamene putnika. Organizator neće prihvatiti zamenu putnika ako promena nije blagovremena, ako postoje posebni zahtevi u odnosu na putovanje ili nije u skladu sa zakonskom ili drugim pravnom regulativom.

8. SMEŠTAJ, ISHRANA I PREVOZ:
8.1. Smeštaj: Ako drugačije nije posebno ugovoreno:
- Putnik će biti smešten u bilo koju službeno registrovanu smeštajnu jedinicu u smeštajnom objektu opisanom u Programu, bez obzira na osobenosti putnika, lokaciju i položaj objekta, spratnost, blizinu buke, parkinga i dr. katakteristike,
- Smeštaj Putnika u objekat je najranije posle 16,00 h na dan početka korišćenja usluge, a napuštanje objekta najkasnije do 09,00 h na dan završetka korišćenja usluge. Putnik nema pravo na refundaciju zbog samovoljnog, odnosno svojom krivicom izazvanog povremenog ili prevremenog napuštanja smeštajnog objekta, ni na cenu hotelske usluge, ni na cenu prevoza,
- Trokrevetne i četvorokrevetne smeštajne jedinice (sobe, studiji, apartmani i sl.) određuju se u skladu sa kategorizacijom i propisima domicilne zemlje.- Funkcionisanje klima uređaja u smeštajnim objektima različit je po destinacijama i objektima i ne podrazumeva neprekidan rad iste 24 časa,
- Organizator ne odgovara Putniku za štetu nastalu zbog njegovog nepoštovanja zakonskih propisa, propisanih pravila i običaja utvrđenih od strane prevoznika, hotelijera i drugih neposrednih pružalaca usluga.
- Nakon otpočinjanja turističkog putovanja, a zbog iznenadnih i opravdanih razloga,  ugovoreni smeštaj može se bez saglasnosti Putnika  zameniti smeštajem u objektu iste ili više kategorije u ugovorenom mestu smeštaja na teret Organizatora, a smeštaj u objekte niže kategorije može se izvršiti uz saglasnost Putnika i povraćaja razlike u ceni srazmerno smanjenoj kategoriji smeštajnog objekta.
- Putnik preuzima obavezu upoznavanja i poštovanja pravila ponašanja u smeštajnom objektu a naročito na: deponovanja i čuvanja novca, dragocenosti i vrednih stvari, unos hrane i pića u sobe, poštovanje reda, smeštaja i napuštanja sobe u određeno vreme, broj osoba u sobi i dr. jer Organizator ne odgovara za štete nastale po tom osnovu.
8.2. Ishrana: Ako drugačije nije posebno ugovoreno:
- Raznovrsnost, kvalitet hrane i servisa ishrane, zavisi pretežno od visine cene aranžmana, kategorije objekta, destinacije i lokalnih običaja bez obzira da li je usluživanje po principu samoposluživanje ili posluživanja (menija).
- Usluga All inclusive i bilo koja druga podrazumeva usluge po internim hotelskim pravilima i ne mora biti identična ni u okviru iste kategorije na istoj destinaciji. Organizator je upoznao putnika sa sadržajem All inclusive usluge u pismenoj formi.
- Doručak, ako drugačije nije naznačeno u Programu , podrazumeva kontinentalni doručak.
- Ukoliko je popunjenost kapaciteta u hotelima ispod 30%, moguće je da se umesto usluge samoposluživanja uslugu ishrane izvrši posluživanjem.
U smeštajnom objektu su identični uslovi ishrane, bez obzira da li po Ugovoru  putuju  deca, starija lica ili lica sa posebnim potrebama. U slučaju da na licu mesta Putnik sa neposrednim pružaocem ishrane postigne drugačiji dogovor,  Organizator ne snosi nikakvu odgovornost za neadekvatno izvršenu usluge ishrane.
8.3. Prevoz: Ako drugačije nije posebno ugovoreno:
- Prevoz i transferi obavljaju se standardnim turističkim autobusima ili drugim sredstvima prema propisima i kriterijumima koji važe u zemlji u kojoj je registrovan prevoznik koga angažuje Organizator i primenjuju se propisi, principi i pravila određenih od strane prevoznika (npr. prevoz u bilo kom prevoznom sredstvu ne podrazumeva numerisana sedišta, niti uključen obrok i piće tokom putovanja itd.). Putnik ima obavezu da prihvati svako ponuđeno mesto u prevoznom sredstvu.
- Organizator ima pravo da za prevoz angažuje sve tipove turističkih autobusa koji ispunjavaju uslove predviđene propisima  (mini bus, autobus ili double decker), kao i druga prevozna sredstva ako to okolnosti uslovljavaju,
- Za vreme vožnje u autobusima nisu u upotrebi toaleti, osim ukoliko to nije odobreno. Putnik je dužan da svu nastalu štetu svojom nepažnjom u prevoznom sredstvu nadoknadi na licu mesta. Putnik je dužan da pre puta proveri i usaglasi svoja lična i putna dokumenta i prtljag, a u slučaju uočene nepravilnosti obavesti vodiča/pratioca putovanja.
- Putnik ima obavezu primerenog ponašanja u prevoznom sredstvu i poštovanje sobraćajnih propisa i pravila o prevozu putnika, a u suprotnom Organizator ima pravo da ga ne primi na prevoz ili u prisustvu policije udalji iz prevoznog sredstva i dalji prevoz do odredišta neće biti obaveza Orgasnizatora. Ukoliko Putnik zbog udaljavanja iz prevoznog sredstva odustane od putovanja, primenjivaće se skala otkaza iz tačke 12. Opštih uslova.
- Putni pravac, pauze, mesta i dužine njihovog trajanja određuje vodič/pratilac – vozač. Vodič/pratilac -vozač ima pravo da, zbog nepredvidivih, neižbežnih ili bezbedosnosnih i sličnih okolnosti, promeni red vožnje, itinerer puta, ili redosled obilazaka lokalitata. -  Putnik je dužan da se pridržava upustava vozača ili vodiča/pratioca putovanja (dužine pauze i sl..)
- Neusklađenost ličnih podataka datih organizatoru sa podacima u pasošu Putnika (imena putnika i dr.) mogu imati za posledicu ispisivanje nove avionske karte, uz troškove ili čak proglašenje karte neregularnom za šta posledice snosi Putnik. Putnik je odgovoran za svoju avionsku kartu od trenutka kada mu se uruči na aerodromu ili u agenciji. Ne postoji mogućnost izdavanja duplikata avionske karte, kao ni bording karte. Putnik u celosti snosi posledice njihovog gubitka ili nestanka tokom putovanja.
- Avionske ili posebne prevozne karte važe samo na njima naznačenim datumima i vremenima.
- Prevoz Putnika vazdušnim, železničkim, morskim, rečnim ili jezerskim prevoznim sredstvima obavlja se i direktna  je odgovornost ovih prevoznika određena u skladu sa propisima i običajima kojima se regulišu pomenute vrste prevoza i van uticaja i odgvornosti su Organizatora.

9. PUTNE ISPRAVE, ZDRAVSTVENI I ZAKONSKI PROPISI: Svi uslovi objavljeni u Programu odnose se isključivo na državljane sa putnom ispravom R. Srbije. Organizator ne snosi odgovornost i nije dužan upoznati putnike državljane drugih država na uslove (vizne, carinske, zdravstvene i dr.) koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju, već je obaveza stranog državljanina da se informiše kod nadležnog konzulata i da Putnik sam potrebne uslove i isprave obezbedi blagovremeno i uredno. Putnik za putovanje u inostranstvo mora imati važeću putnu ispravu sa rokom važenja još najmanje 6 meseci od dana završetka putovanja i u roku dostaviti organizatoru ispravne i kompletne potrebne podatke i dokumenta za dobijanje vize, ukoliko istu pribavlja Organizator. Službenik   agencije Organizatora, niti Posrednika nije ovlašćen  da utvrdjuje   validnost   putnih   i   drugih   isprava   i   dokumenata. Kada Organizator posreduje u postupku podnošenja dokumentacije isti  ne garantuje dobijanje vize, niti dobijanje vize u roku i ne snosi nikakvu odgovornost za neispravnost putnog i drugih dokumenta ili ako pogranične vlasti ili imigracione službe ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak Putniku. Ukoliko Putnik za vreme putovanja izgubi putne isprave ili mu budu ukradene, dužan je o svom trošku blagovremeno obezbediti nove i snositi sve eventualne štetne posledice po tom osnovu.
Putnik je dužan ugovoriti Posebne usluge vezano za njegovo zdravstveno stanje, kao npr.specifična ishrana, karakteristike smeštaja  itd. zbog hronične bolesti, alergije, invaliditeta i dr. jer u protivnom Organizator ne preuzima nikakvu posebnu obavezu, odgovornost ni štetu po tom osnovu. Za putovanja u zemlje, u kojima važe posebna pravila koja obuhvataju obaveznu vakcinaciju ili nabavku određenih dokumenata, obaveza je putnika da obavi potrebne vakcinacije i obezbedi odgovarajuće potvrde o tome i da u slučaju eventualnih posledica sam snosi odgovornost za štetu.
Putnik je dužan striktno poštovati carinske, devizne i dr. propise R. Srbije, tranzitnih i zemalja u kojima boravi, te u slučaju nemogućnosti nastavka putovanja, odnosno boravka i svega drugog, sve posledice i troškove snosi sam putnik.
Ukoliko se putovanje ne može realizovati zbog propusta putnika vezano za odredbe ove tačke, primenuju se odredbe tačke 12. Opštih uslova.

10. PRTLJAG: Prevoz prtljaga do određene težine koju određuje avio prevoznik, je besplatan. Višak prtljaga Putnik plaća prema važećim cenama prevoznika naznačenim u programu putovanja. Transport specijalnog prtljaga od aerodroma do hotela i nazad je isključiva obaveza Putnika. Na svim aerodromima se primenjuju posebna bezbedonosna pravila u vezi sa ručnim prtljagom, te preporučujemo za više informacija da se putnik informiše na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu na telefon 011/ 209- 4444 ili web sajta: www.beg.aero . Štete i gubitak prtljaga na letovima Putnik je dužan da prijavi bez odlaganja na licu mesta nadležnoj aerodromskoj službi za izgubljeni prtljag, jer avio kompanije po pravilu odbijaju naknadu ako nije popunjen i predat formular za  prijavu štete.
Kod prevoza autobusom putnik može poneti 2 komada prtljaga po korisniku sedišta  i predati ga ovlašćenom licu Organizatora. Deca do dve godine nemaju pravo na besplatan prtljag. Putnik je dužan voditi brigu o svojim stvarima unetim u prevozno sredstvo, o davanju, odnosno preuzimanju prtljaga predatog ovlašćenom licu prevoznika, odnosno unetom u smeštajni objekat. Sva svoja prava po navedenom, putnik ostvaruje direktno od prevoznika, pružaoca usluge smeštaja ili osiguranja a prema važećim međunarodnim i domaćim propisima.Prenos prtljaga od mesta parkiranja do smeštajne jedinice je obaveza putniika (prevoz će biti što je moguće bliže smeštajnom objektu). Za zaboravljene stvari u prevoznom sredstvu Organizator ne snosi odgovornost.
Osim kod namere i grube nepažnje Organizator nema nikakvu odgovornost za prtljag i predmete, koji se obično ne nose sa sobom, izuzev kada je izričito preuzeo predmete na čuvanje. Zato se Putniku ne  preporučuje, da na putovanje nosi vredne predmete a u suprotnom da iste preda uredno na čuvanje ili da ih nose sa sobom.
Dužnost putnika je da vidljivo označi svoj prtljag sa ličnim podacima, i da lične dokumenta,  stvari i vrednosti ne ostavlja u parkiranom prevonom sredstvu, jer Organizator ne odgovara za njihov nestanak. Preporučuje se da se dokumeta, zlato, vredne stvari, tehnički instrumenti i medikamenti nose isključivo u ručnom prtljagu, a prilikom boravka iste deponuju u sef ako je moguće.
Putnik ima obavezu da prijavi gubitak, oštećenja ili nestanak prtljaga u toku puta predstavniku Organizatora ili neposrednog izvršioca usluge.

11. PROMENA I OTKAZ UGOVORA OD STRANE ORGANIZATORA:
11.1. Pre početka putovanja: Organizator može vršiti izmenu programa putovanja samo ako su izmene prouzrokovane vanrednim okolnostima koje organizator putovanja nije mogao predvideti, izbeći ili otkloniti. Troškove koji su nastali usled izmene programa snosi organizator, a smanjenje troškova ide u korist putnika. Zamena ugovorenog smeštaja može se vršiti samo upotrebom objekta iste kategorije, ili na teret organizatora, upotrebom objekta više kategorije i u ugovorenom mestu smeštaja.Ako su u programu putovanja izvršene bitne izmene bez opravdanih razloga, organizator putovanja mora u celosti vratiti ono što je primio od putnika koji je zbog toga odustao od putovanja. (čl.879 ZOO).

Organizator ima pravo raskinuti Ugovor u slučaju:
- nedovoljnog broja prijavljenih putnika, pod uslovom da je Putnika o tome obavestio najkasnije 5 dana pre početka turističkog putovanja i
- zbog nemogućnosti ispunjenja ugovornih obaveza za koji nisu odgovorne ugovorne strane, a koje bi da su postojale u vreme objavljivanja Programa bile opravdan razlog Organizatoru da Program ne objavljuje i Ugovor ne zaključuje,
uz obavezu da Putniku izvrši povraćaj uplaćenih sredstava najkasnije u roku od 15 dana od dana otkaza.
Ukoliko u Programu nije posebno navedeno, da bi se putovanje realizovalo, najmanji broj prijavljenih putnika treba da bude: za putovanje autobusom 30 putnika, za putovanje na redovnim avio linijama u Evropi 20 putnika, za putovanje na interkontinentalnim avio linijama 15 putnika, za putovanje na posebno ugovorenim avio-čarter linijama, vozovima, hidrogliserima i dr.najmanje 80% popunjenosti kapaciteta po svakom prevoznom sredstvu.
U slučaju prihvatanja novog ugovora Putnik se odriče bilo kakvih potraživanja prema Organizatoru po osnovu prvobitno zaključenog Ugovora.
11.2. Za vreme putovanja: Organizator za vreme putovanja, o čemu je dužan bez odlaganja na najpogodniji način obavestiti Putnika, zadržava pravo promene dana ili sata putovanja, kao i pravo promene maršute putovanja i neophodne izmene Programa ukoliko se promene uslovi za putovanje (promenjen red letenja,  prinudno sletanje,  kvar prevoznog sredstva, gužva na granicama ili u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak, promene u viznom režimu, bezbedonosna situacija, elementarne nepogode ili druge vanredne i objektivne okolnosti i više sile) bez obaveze isplate štete ili bilo kakve druge naknade putniku. U navedenim slučajevima Organizator sam snosi eventualne dodatne troškove izmene Programa.
Organizator se oslobađa ispunjenja Ugovora onda, ako  Putnik ometa sprovodjenje putovanja usled grubog i nedoličnog ponašanja, bez obzira na izrečenu opomenu. U tom slučaju  putnik ima obavezu da organizatoru nadoknati pričinjenu eventualnu štetu.
U slučaju nastupanja vanrednih okolnisti za vreme putovanja koje se unapred nisu mogle predvideti, a koji se mogu podvesti pod višu silu (terorističkih napada, vanrednog stanja, eksplozija, zaraze, epidemije i druge bolesti, elementarne nepogode, klimatski uslovi i sl.), obe ugovorne strane imaju pravo raskinuti Ugovor, pri čemu Organizator ima pravo na stvarne odnosno učinjene troškove i obavezu plaćanja polovine prevoznih troškova povratka Putnika. Organizator ne preuzima nikakvu odgvornost ako Putnik odbije ponuđeni povratak obezbeđenim prevoznim sredstvom.

12. OTKAZ UGOVORA OD STRANE PUTNIKA:
12.1. Pre početka putovanja: Putnik ima pravo da odustane od putovanja, o čemu je dužan pismeno izvestiti Organizatora na način kako je zaključen Ugovor. Datum pismenog otkaza Ugovora predstavlja osnov za obračun naknade koja pripada Organizatoru, izražene procentualno po skali otkaza u odnosu na ukupnu cenu putovanja, ako Programom nije drugačije određeno i to:
5% ako se putovanje otkaže do 45 dan pre početka putovanja,
10 % ako se putovanje otkaže od 44 do 30 dana pre početka putovanja,
20 % ako se otkaže 29 do 20 dana pre početka putovanja ,
40 % ako se otkaže 19 do 15 dana pre početka putovanja,
80 % ako se otkaže 14 do 10 dana pre početka putovanja,
90 % ako se otkaže 9 do 6 dana pre početka putovanja,
100 % ako se otkaže 5 do 0 dana pre početka putovanja ili u toku putovanja.
Izuzetno od napred navedenog, primenivaće se sledaća skala otkaza i to:
a. kod brodskih krstarenja-
5% a najmanje 60,00 eur do 91 dana pre početka putovanja,
15% od 90 do 45 dana pre početka putovanja,
30% od 44 do 29 dana pre početka putovanja,
50%od 28 do 15 dana pre početka putovanja,
80% od 14 do 7 dana pre početka putovanja,
95% od 6  do 3. dana pre početka putovanja,
100% na dan putovanja, nedolaska ili odustanka u toku puta
b. za rekreativni odmor za predškolski uzrast, nastava u prirodi,  đačke i studenske ekskurzije ako se otkazuje kompletan ugovor:
5% ako se putovanje otkaže do 120 dana pre početka putovanja,
20 % ako se otkaže od 119 do 90 dana pre početka putovanja ,
50 % ako se otkaže 0d 89 do 60 dana pre početka putovanja,
80 % ako se otkaže od 59 do 45 dana pre početka putovanja,
100 % ako se otkaže od 44 do pre početka ili u toku putovanja.
Promena ugovorenog  mesta, datuma putovanja, prevoznog sredstva, smeštajnog objekta, smeštajne jedinice, nedobijanje vize, neplaćanje ugovorene cene i sl., smatra se odustajanjem putnika od putovanja.
Putnik je u obavezi Organizatoru naknaditi samo stvarne, odnosno učinjene troškove (troškove prevoza, smeštaja, organizacije putovanja i sl.), ukoliko je do otkaza došlo zbog:
iznenadne bolesti putnika, bračnog druga, deteta, roditelja,  brata ili  sestre putnika, usvojenika i usvojioca,  smrti  putnika, bračnog druga, deteta, roditelja, brata ili sestre putnika, usvojenika i usvojioca, – poziva za vojnu vežbu putnika ili  elementarne nepogode ili vanrednog stanja zvanično proglašenih od nadležnog organa zemlje putovanja.
Za navedene slučajeve Putnik je obavezan dostaviti Organizatoru dokaz kojim se ostvaruju prava iz zdravstvenog osiguranja po osnovu privremene sprečenosti za rad (potvrdu izabranog lekara iz oblasti opšte medicine, odnosno otpusnu listu stacionarne zdravstvene ustanove kojom se izričito potvrđuje iznenadna bolest i nemogućnost putovanja), odnosno umrlicu, odnosno poziv za vojnu vežbu. Ne mogu se smatrati opravdanim razlozima za otkaz ili prekid putovanja Putnika slučajevi lokalnih terorističkih napada, eksplozija, zaraze, epidemije i druge bolesti, elementarne nepogode, klimatski uslovi i sl., za koje nije proglašeno vanredno stanje od strane nadležnih državnih organa domicilne ili zemlje putovanja.
Iznenadna bolest podrazumeva od strane ovlašćenog lekara utvrđeno iznenadno i neočekivano oboljenje, odnosno infektivnu bolest ili organski poremećaj, koji nastane posle zaključenja ugovora o putovanju i nije u vezi sa, niti je posledica nekog prethodnog zdravstvenog stanja, a takve je prirode da zahteva lečenje, boravak u bolnici (hospitalizaciju) i onemogućava početak -korišćenje ugovorenog putovanja. Organizator, u slučaju da Putnik obezbedi odgovarajuću zamenu ili pak zamenu izvrši sam Organizator, dužan je putniku izvršiti povraćaj uplaćenih sredstava u ukupnom iznosu, po odbitku samo stvarnih i učinjenih troškova. Organizator je, u slučaju zamene putnika, obavezan da sa novim putnikom zaključi ugovor.
U slučaju odustanka od putovanja koje je pokriveno polisom osiguranja, putnik svoje pravo ostvaruje direktno od osiguravača.
Kod odustanka od Ugovora, putniku se ne vraća iznos plaćen Organizatoru za posredovanju u dobijanju viza, kao i plaćenih zakonskih i drugih obaveza.
12.2. Nakon otpočinjanja putovanja: Ukoliko zbog otkaza putovanja Putnik svojom krivicom ne iskoristi neke od ugovorenih usluga, Organizator će pokušati da od davaoca  usluga dobije naknadu na ime neiskorišćenih usluga. Ukoliko mu davalac usluga ne vrati novac, Putnik nema pravo na povraćaj odgovarajućeg dela cene neiskorišćenog putovanja. Ukoliko je u pitanju beznačajna usluga ili vrednost, Organizator se oslobađa ove obaveze. Ako se krivicom Organizatora ne obavlja znatan deo usluga koji su utvrdjeni Ugovorom, Organizator  je dužan da sprovede odredjene preventivne mere kako bi se moglo nastaviti putovanje ili  da ponudi Putniku druge odgovarajuće usluge do okončanja turističkog putovanja bez dodatnih troškova za Putnika, sve u skladu sa tačkom 14 ovih Opštih uslova,  ne dirajući ostala zakonska prava Putnika.

13. OSIGURANJE I GARANCIJA PUTOVANJA: U cenu putovanja nije uključeno putno osiguranje. Organizator savetuje zaključenje osiguranja za otkaz putovanja,  osiguranje putne odgovornosti, zdravstveno osiguranje i osiguranje protiv nezgoda. Ukoliko Organizator i Posrednik nude putna osiguranja, radi se samo o posredovanju. Ugovor o osiguranju se zaključuje samo između Putnika i osiguravajuće kompanije, kome se eventualni zahtevi direktno upućuju. Treba da pročitate uslove osiguranja i obaveze iz ugovora o osiguranju. Premije osiguranja nisu sastavni deo cene putovanja i dospevaju odmah pri zaključivanju ugovora o osiguranju. Potpisivanjem Ugovora Putnik potvrđuje da mu je informisan i upućen na obezbeđenje paketa putnog osiguranja.
Paket putnog osiguranja ne pokriva obavezno zdravstveno osiguranje, te se Putniku preporučuje da isto sam obezbedi, jer to može biti razlog da pogranične vlasti ne dozvole dalje putovanje ili da Putnik mora sam platiti značajne troškove eventualnog lečenja.

U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu Organizator ima garancije putovanja u visini 300.000.- Eura kojom se za slučaj insolventnosti organizatora putovanja obezbeđuju troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, kao i sva nastala potraživanja putnika i za slučaj naknade štete obezbeđuje naknada štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja, koje su određene opštim uslovima i programom putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0021/2016. od 25.01.2016.god  zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14 koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687,  prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs. Polisa broj 300050053 od 25.01.2016. godine  Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi sad”

( Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravnosnanžne i izvršne sudske  presude,odnosno odluke arbitražnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora, u skladu sa ovim Opštim uslovima i Opštim uslovima YUTE.)

14. POMOĆ, REKLAMACIJA, TUŽBA I REŠAVANJE SPOROVA: Organizator putovanja je dužan da na prodajnom mestu vidno istakne obaveštenje o načinu i mestu podnošenja reklamacije i da obezbedi prisustvo lica ovlašćenog za prijem reklamacija u toku radnog vremena.

Organizator putovanja je dužаn dа vodi evidenciju primljenih reklamacija, i dа je čuvаjmаnje dve godine, od dа podnošenjа reklamacije putnika.

Putnik je obavezan bez odlaganja na licu mesta opravdani prigovor saopštiti lokalnom predstavniku Organizatora, a U hitnim slučajevima ako ovaj nije trenutno  dostupan, neposrednom pružaocu usluge (npr. prevozniku, hotelijeru i dr.), ili  ako ta lica nisu navedena u putnim dokumetima direktno Organizatoru.
Za pomoć, hitne i druge slučajeve, kao i reklamacije Putnik može kontaktirati Organizatora preko tel. broja +38120/331991.,  faksa  +38120/331999,  radnim danima od  09 h do 16h, subotom od 09 h do 14h po srednjeevropskom vremenu ili preko e-maila: info@karavan.rs Za hitne i slične postupke potrebno je da Putnik navede broj ugovora,  mesto putovanja, naziv smeštajnog objekta, imena putnika, adresu ili broj telefona i dr. preko kojih se  može kontaktirati.
Putnik je u obavezi da dobronamerno sarađjuje i strpljivo sačeka vremenski okvir od 24-48 h da se opravdana reklamacija na licu mesta otkloni (npr. kvar frižidera, nestanak struje ili vode, loše očišcćen apartman i dr.nedostaci) i prihvati ponuđeno rešenje koje odgovara ugovorenoj usluzi.
Ako uzrok reklamacije nije otklonjen na licu mesta, Putnik sa predstavnikom organizatora, o tome sastavlja pisanu potvrdu u dva primerka koju obe strane sačinjavaju i potpisuju. Putnik zadržava jedan primerak ove potvrde.
Ako je uzrok reklamacije otklonjen na licu mesta, Putnik je obavezan potpisati potvrdu o istom, a u suprotnom činjenica da je nastavio korišćenje adekavtnog altermativnog rešenja smatra se da je Program u celosti izvršen.
Lokalni predstavnici nemaju pravo da priznaju bilo kakve zahteve za naknadu, već isključivo Organizator.
Putnik ne može da zahteva srazmerno sniženje cene, raskid Ugovora i naknadu štete ako nesavesno i na propisani način propusti da na licu mesta, bez odlaganja i blagovremeno obavesti ovlašćenog predstavika i Organizatora  o nedostacima između pruženih i ugovorenih usluga.
Ukoliko nedostaci nisu otklonjeni na licu mesta, Putnik je obavezan u roku od osam dana od dana završetka putovanja,  odnosno u roku od trideset dana od dana utvrđivanja nedostataka”, dostavi osnovan i dokumentovanu reklamaciju  (pisanureklamaciju  na licu mesta, račune o plaćenim troškovima, zahtev po vrstama neizvršenih usluga činjenično konkretizovan i kvantifikovan u odnosu na svakog putnika ponaosob, svedoke  i druge dokaze) i zahtevati povraćaj razlike u ceni između ugovorenih i neizvršenih odnosno delimično izvršenih usluga. Svaki putnik potpisnik ugovora u svoje ime i u ime lica iz ugovora ili lica sa urednim punomoćjem za zastupanje, reklamaciju podnosi pojedinačno, jer organizator neće razmatrati grupne prigovore.
Poželjno je da reklamaciju  Putnik dostavi u pisanoj formi na adresu Organizatora u „Karavan International „doo, ul RifataBurdzevica br bb.

Putnik može dа izjаvi reklamaciju usmeno nа prodаjnom mestu gde je zaključio Ugovor o putovanju, odnosno drugom mestu koje je određeno zа prijem reklamacije,  elektronskim putem, odnosno nа trаjnom nosаču zаpisа, uz dostаvu dokumentacije iz koje se vidi osnovanost reklamacije

Organizator je dužan uzeti u postupak samo blagovremene, obrazložene i dokumentovane reklamacije, po učinjenoj reklamaciji Putnika, a kojima se uzrok nije mogao otkloniti u toku putovanja na licu mesta i dа Putniku izdа pisаnu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno, sаopšti broj pod kojim je zаveden njegova reklamacija  u evidenciji primljenih prigovora.

Organizator je dužan u roku od 8 dana dostaviti putniku pisani odgovor i isplatiti razliku u ceni, sve od dana prijema uredne reklamacije .Organizator putovanja može produžiti ovaj rok uz saglasnost Putnika i to evidentirati u knjigu reklamacija.

Ukoliko reklamacijar nije kompletna i isti treba urediti, organizator će dostaviti putniku odgovor da istu u ostavljenom roku uredi pod pretnjom propuštanja.
Organizator će u skladu sa dobrim poslovnim običajima u zakonskom roku odgovoriti putniku i po reklamacijama koje su neblagovremene, neosnovane ili neuredne.
Sniženje cene  po reklamaciji putnika može dostići samo iznos reklamiranog a neizvršenog dela usluge, ne može obuhvatiti već iskorisćene usluge, niti dostići iznos celokupne ugovorene cene. Visina naknade, koja se isplaćuje po osnovanom i blagovremeno jreklamaciji po ugovoru, srazmerna je stepenu neizvršene, odnosno delimično izvršene usluge. Ukoliko Putnik prihvati isplatu naknade na ime srazmernog sniženja cene, ili koji drugi vid naknade, podrazumeva se da je saglasan sa predlogom organizatora za mirno rešenje spora, te se na taj način odrekao svih daljih potraživanja prema Organizatoru u vezi spornog odnosa, bez obzira na činjenicu da li je o tome potpisao pismenu potvrdu o izvršenoj refundaciji sa klauzulom o konačnom razrešenju medjusobnih spornih odnosa. Smatraće se da je povraćaj razlike u ceni putniku izvršen i postignut dogovor sa putnikom u skladu sa zakonom, ovim Opštim uslovima i opštim uslovima YUTA, kada je Organizator putniku ponudio realnu razliku u ceni za neadekvatno pružene usluge, u skladu sa cenovnikom neposrednog pružaoca usluga koji je važio na dan zaključenja ugovora o putovanju, i drugim raspoloživim dokazima, te da je organizator postupio u skladu sa pozitivnim propisima.
Organizator ne snosi odgvornost za propuste, odnosno za štetu nanetu Putniku od strane neposrednih pružaoca usluga koji odgovaraju saglasno propisima koji se na njih odnose, ako se ponašao kao pažljiv Organizator pri izboru lica koja su  te usluge izvršila.
Svaki zahtev Putnika za iniciranje postupka pred drugim licima pre isteka roka za rešavanje prigovora smatraće se preuranjenim kao i obaveštavanje javnih glasila i medija povredom Ugovora.

15. PROGRAM PUTOVANJA PO ZAHTEVU PUTNIKA I POJEDINAČNE USLUGE:
15.1. Program putovanja po zahtevu Putnika: Individualno putovanje (dalje:  Program po  zahtevu) Putnika jeste kombinacija dve ili više usluga, koji se ne nalazi u ponudi Organizatora, odnosno koji Organizator nije prethodno objavio, već ga je sačinio po zahtevu Putnika.
Na Program po  zahtevu analogno se primenjuju odredbe prethodnih tačaka ovih Opštih uslova, ako ovom tačkom nije drugačije regulisano.
Ukoliko je po zahtevu Putnika kombinovano i ugovoreno vise pojedinačnih usluga iz ponude Organizatora (npr. let i kruzna tura itd.), naknada za storno se obračunava po pojedinačnoj usluzi i na kraju se sabira.
Putnik ima pravo da odustane od Ugovora, o čemu je dužan pismeno izvestiti Organizatora. Datum pismenog otkaza Ugovora predstavlja osnov za obračun naknade koja pripada Organizatoru, izražene procentualno u odnosu na ukupnu cenu zahtevanog putovanja, ako Programom nije drugačije određeno i to:
5% ako se putovanje otkaže do 60 dana pre početka putovanja (blagovremeni otkaz)
15 % ako se putovanje otkaže od 60 do 30 dana pre početka putovanja,
20 % ako se otkaže 29 do 20 dana pre početka putovanja ,
40 % ako se otkaže 19 do 15 dana pre početka putovanja,
80 % ako se otkaže 14 do 10 dana pre početka putovanja,
90 % ako se otkaže 9 do 6 dana pre početka putovanja,
100 % ako se otkaže 5 dana pre početka putovanja ili u toku putovanja.
15.2. Pojedinačne usluge i  „Rezervacije na upit“: Ukoliko Putnik rezerviše ili ugovori samo jednu uslugu, Organizator nastupa samo kao posrednik tudje  usluge (dalje: Posrednik usluge).
Za individualne i »rezervacije na upit« Putnik polaže na ime troškova rezervacije depozit koji ne može biti manji od 50 EUR u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kusru banke Organizatora na dan uplate. Ukoliko rezervacija bude prihvaćena od strane Putnika, depozit se uračunava u cenu usluge. Ukoliko rezervaciju Organizator ne potvdi u ugovorenom roku, depozit se u celosti vraća Putniku. Ako Putnik ne prihvati ponuđenu ili potvrđenu rezervaciju, a koja je u celosti u skladu sa zahtevima putnika, iznos depozita zadržava Organizator u celosti.
Organizator, osim zbog svoje grube nepažnje i nemara, ne odgovara za nedostatke, materijalna i telesna oštećenja kod individualnih turističkih usluga po zahtevu putnika, za koje je on samo posrednik između Putnika i neposrednih pružaoca usluga (npr. pojedinačna usluga smeštaja, prevoza, ulaznice za sportske manifestacije, izlete, rent-a car  i dr.). Dobijanjem dokaza o ugovorenoj pojedinačnoj usluzi  stupaju na snagu ugovorni odnosi isključivo izmedju Putnika i svakog pojedinačnog pružaoca usluge.
Kod pojedinačnih turističkih usluga primenuje se sledeća skala otakza, ako drugačije nije ugovreno:
a.  za hotelski  smeštaj:
do 30 dana pre početka putovanja 10%
od 29. do 22 dana pre početka putovanja 15%
od 21. do 8 dana pre početka putovanja 25%
od 7 dana pre početka putovanja 50%
od 6 dana do  i nakon početka korišćenja 100% od cene
b. za zakup  apartmana po jedinici:
do 45 dana pre početka putovanja 20%
od 44. do 30. dana pre početka putovanja 50%
od 29. dana pre početka putovanja  70% i
od 15 dana do i nakon početka korišćenja 100%, .
c.  kod zakupa kamp vozila i motora:
do 31 dana pre početka putovanja 20%
od 30. do 22. dana pre početka putovanja 30%
od 21. do 8. dana pre početka putovanja 50%
od 7. do 3. dana pre početka putovanja 65%
od 2. dana pre početka putovanja ili kod nepojavljivanja 80%
d. Iznajmljivanje Rent a car vozila: Putnik prihvata u celosti Opšte uslove iznajmljivanja vozila koji se nalaze na poleđini tipskog Ugovora o iznajmljivanju vozila.
Ako ugovorom o najmu vozila nije drugačije predviđeno važe sledeća pravila:
Rezervacije i potvrde važe samo za rezervisanu kategoriju vozila, nikad za određeni model. Agencije zadržavaju pravo da klijentima daju na raspolaganje isto ili skuplje vozilo nego što je rezervisano, što nikako ne može da bude razlog za postavljanje zahteva za nadoknadu štete npr.  zbog povećane potrošnje goriva. Naplata iznajmljivanja vozila se vrši po završenoj usluzi.
Po pravilu je potrebno da se na licu mesta rezervišu sredstva, odnosno ostavi sigurnosni depozit. U slučaju saobraćajne nezgode, oštećenja ili krađe iznajmljenog vozila zadržava se sigurnosni depozit kao participacija.
U  sledećim slučajevima odgovornost Putnika je isključiva i to za: štete koje nastanu usled nepoštovanja uslova iznajmljivanja; grubi nehat ili alkoholisanost pri vožnji; oštećenja na karteru ulja ili na donjem postroju vozila; prouzrokovani troškovi za hotel, telefon ili odvoženje;gubitak ili oštećenje ključeva;troškovi za privatne stvari, koje su oštećene u saobraćajnoj nezgod ili ukradene iz vozila;potpuno oštećenje pneumatika. U slučaju štete na vozilu na licu mesta Putnik je dužan: odmah obavestiti policiju i sačiniti policijski zapisnik o nezgodi i šteti i odmah obavestiti agenciju za rent a car. Agencija i osiguravajuća kuća ne mogu priznati niti delmičnu, niti totalnu štetu na vozilu ukoliko je ovlašćeni vozač vozio pod dejstvom alkohola, droge i sl. Polisa obezbeđuje Putnika, kao i drugog ovlašćenog vozača u saglasnosti sa odredbama opštih uslova osiguranja i Ugovora o najmu. Obavezna polisa osiguranja po zakonu porkiva samo povredu i/ili smrt lica (putnika) i štetu nanešenu trećem licu i njegovoj imovini. Sledeća dokumenta su neophodna radi prihvatanja štete i povraćaja participacije:policijski zapisnik i zapisnik o šteti; kopiju ugovora o iznajmljivanju;dokaz o uplati depozita ( račun agencije za rent a car ili izvod sa kreditne kartice);origimal ključevi i saobraćajna dozvola vozila.
Taksa za aerodromske usluge za najam vozila koji je započet na aerodromu se plaća u visini od 10% iznosa vrednosti Ugovora o najmu. Taksa za preuzimanje ili isporuku vozila van lokacije agencije u zemlji, kao i u inostranstvi plaća se posebna taksa.Iznajmljneim vozilom Putnik može putovati u inostranstvo po specijalnim uslovima i posebnu saglasnot agencije.
Troškove utrošenog goriva za vozilo u periodu najma plaća Putnik. Sedišta za decu, lanci za sneg i dr. na zahtev Putnika mogu biti obezbeđeni uz dodatnu nadoknadu.
Putnik potvrđuje da ce njegovi lični podaci uneti u ugovor o najmu vozila verodostojni i da je saglasan se mogu preneti trećim licima radi utvrđjivanja njegovog identiteta i finansijskog kredibiliteta.
e. ostale individualne usluge: Rezervisane pojedine usluge kao na primer ulaznice za koncerte, operu, pozorište, balove, karte / markice za prevoz (npr metro, voz, autobus), karte za trajekt, skipas, razgledanja, ulaznice za muzeje i pojedinačni transferi i dr. prilikom eventualnog otkaza Putniku se obračunavaju troškovi u visini cene ugvorene svake pojedinačne usluge.
Kod ugovorene pojedinačne usluge prevoza u slučaju blagovremenog storniranja treba vratiti već primljene karte za linijske letove, železničke karte ili tikete za trajekte, jer se u suprotnom moraju zaračunati pune cene.
U slučaju da je Putnik za odmor rezervisao stan, Organizator upozorava na mogućnost da mu zakupodavac pri predaji stana za odmor može tražiti odgovarajuću kauciju za sporedne trošove i eventualno nastalu štetu.
16. ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA PUTNIKA: Lični podaci putnika, koje isti daje dobrovoljno, predstavljaju poslovnu tajnu Organizatora. Putnik je saglasan da lične podatke Organizator može koristiti za realizaciju ugovorenog programa putovanja, pri čemu se ne mogu saopštavati adrese, mesto, vreme i cena putovanja i imena saputnika drugim licima, osim licima određenim posebnim propisima.
17. OBAVEZNOST PRIMENE: Organizator može Pogramom ili Posebnim uslovima putovanja predvideti drugačije odredbe u odnosu na ove Opšte uslove, zbog posebnih uslova i pravila neposrednim pružaoci usluga, kao i za putovanja sa posebnim sadržajima (povodom održavanja sportskih, kongresnih i sličnih međunarodnih manifestacija i posebnim vidovima turizma – đački, lov i ribolov, ekstremni sportovi i dr.) i koji čine sastavni deo takvih Ugovora.
Neefikasnost pojedinih odredbi Ugovora nema za posledicu neefikasnost čitavog Ugovora o putovanju, što važi i za ove Opte uslove.
Putnik i Organizator saglasno ugovaraju nadležnost Arbitražnog suda YUTA, Beograd, Kondina 14  za rešavanje međusobnih sporova, uz primenu ovih Opštih uslova, kao i Opštih uslova putovanja YUTA i propisa R. Srbije. Ugovaranjem nadležnosti Arbitražnog suda YUTA, ne uskraćuju se prа
putnika  dа pokrene određeni postupаk ili dа upotrebi određeno prаvno sredstvo zаštitu svojih prа,  na način predviđen propisima R. Srbije.

Ovi Opšti uslovi važe od 25.01.2016.god. kojim danom prestaju da važe Opšti uslovi objavljeni 01.06.2016.godine.

M.P.         ___________________________________

Postavio karavaninternational-comp-rs u Izdvajamo. Komentari su isključeni

Obrazovni programi

ŠKOLOVANJE U INOSTRANTVU

Agencija Karavan u saradnji sa agencijom TOP tours  iz Beograda nudi

OBRAZOVNE PROGRAME

Kliknite na Obrazovne programe i uppznajte se sa svim pojedinostima.

KARAVAN INTERNATIONAL DOO NOVI PAZAR

Jedna karta za ceo svet !

Avio karte 020 331 991

Poslovnica Centar (kod hotela Vrbak)

Telefon: 00381 20 331 991:

faks 00381 20 33 1999

Uprava: Stara lučna/Korzo II sprat)

Sektor za Omladinski i grupni turizam

Telefon 00381 20 314 513

Web: www.karavan.rs

E-mail: karavaninternational@gmail.com

E-mail: kamila1@open.telekom.rs

http://www.facebook.com/karavan.novipazar

https://twitter.com/karavaninter

Karavan na točkovima – putovanje je cilj!

Postavio karavaninternational-comp-rs u Izdvajamo. Komentari su isključeni

MITFAHREN Karavan

Postavio karavaninternational-comp-rs u Izdvajamo. Komentari su isključeni

V.I.P. Transfer Servis

Airport Transfer  Services

Read the rest of V.I.P. Transfer Servis

Postavio karavaninternational-comp-rs u Izdvajamo. Komentari su isključeni

Rekreativna nastava

I ove godine agencija Karavan international organizuje rekreatvinu nastavu  za učenike nižih razreda osnovnih škola.

U ponudi su hoteli u Vrnjačkoj banji,  Soko Banji, na Zlatiboru, Zlataru i na tari.

Posebna novost u ponudi je „HOTEL IZNENAĐENJA“.

Poyivamo direktore, učitelje i učenike da nam se pridruže i da nas podrže.

Jedna karta za ceo svet !

Poslovnica Centar

Telefon: 020 331 991:

faks 020 331999

Poslovnica Autobuska

Telefon 020 314 513

Web: www.karavaninternational.comp.rs

E-mail: karavaninternational@gmail.com

E-mail: kamila1@open.telekom.rs

http://www.facebook.com/karavan.novipazar

https://twitter.com/karavaninter

Karavan na točkovima – putovanje je cilj!

Postavio karavaninternational-comp-rs u Izdvajamo. Komentari su isključeni

Pešter Foto Safari

PESTER FOTO SAFARI

Beskrajno prostranstvo, kilometri polja i pasnjaka, brezuljasti prevoji…Slika koja govori hiljadama rijeci….. a jedno joj je  ime- Pester. Na razmedju tri sandzacke opstine  Novi Pazar, Tutin i Sjenica smjestila se Pesterska visoravan. Neiscrpan izvor  zdrave hrane; velika inspiracija za  sanjare  i radoznalce; nikada do kraja istrazena, Pesterska visoravan ostaje u iscekivanju prvih  turista koji ce ostaviti trag (Karavan, autor N.N.).

1.Dan

Prihvat gostiju  u  podnevnim satima. Smestaj grupe – hotel Vrbak.

U 14 casova  mala cevapdzijska setnja sa  ruckom u jednoj od poznatih novopazarskih cevapdzinica. U 15 casova setnja Tijesnom carsijom do Altun alem dzamije pa poseta jednoj od fabrika dzins  odece i obuce. Vecera u  nacionalnom restoranu. Nocenje.

2.Dan

Dorucak. Odlazak dolinom rijeke Raske koja je pod zastitom UNESCO/a. Panorama  nekadasnjeg najveceg ribnjaka kalifornijeske pastrmke   u Evropi. Susret sa ostacima srenjovekovnog grada Rasa i Pazarista. Nastavak putovanja. Obilazak manastira Sopocani  smjestenom na izvoristu rijeke Raske. U nastavku putovanja prvi susret sa platotom Pestereske visoravni. Pesacka tura  po lokalitetu  Golac poznatom po brojnim izvorima, jamama i pecinama. U nastavku putovanja Foto safari  Kostam polja i ponornice Delimedjska rijeka na uvoristu.

Nastavak putovanja u pravcu Gornjeg Pestera. Poseta katunima-stanovima sezonskim naseobinama  seoskih domacinstava. Upoznavanje sa nacinom zivota lokalnih domacina.  Rucak u prirodi sa obiljem specijaliteta sa Pestera . Degustacija  domacih masnih sireva i kiselog mlijeka. Obilazak Pesterskog polja. Nastavak putovanja Preko Rasna, Tuzinja, Kamesnice… prema Dugoj Poljani.Dolazak u hotel Borovi  nadomak Sjenice. Smjestaj.Vecera.Nocenje.

3.Dan

Dorucak. Jutarnja setnja trim stazom po Boricima. Napustanje hotela i odlazak u pravcu Novog Pazara. Foto za kraj.

Cijena aranzmana  99 eura (dinarska protivvrednost na dan uplate

Baza minimum 8 putnika

Cijena obuhvata :

*smjestaj  i  ishranu prema programu

Prevoz  dzipovima  prema progamu

Pratioca grupe

* Deset fotografija po putniku

Aranzman ne obuhvata individualne troskove

Odgovorni organizator Karavan international Novi Pazar

Licenca 109/2010

Vaze opsti uslovi putovanja i otkaza-YUTA standard

Jedna karta za ceo svet !

Poslovnica Centar

Telefon: 020 331 991:

faks 020 331999

Poslovnica Autobuska

Telefon 020 314 513

Web: www.karavaninternational.comp.rs

E-mail: karavaninternational@gmail.com

E-mail: kamila1@open.telekom.rs

http://www.facebook.com/karavan.novipazar

https://twitter.com/nusret_nicevic


Postavio karavaninternational-comp-rs u Iz ponude izdvajamo. 6 komentara